Consolidación e estruturación 2017 REDES - Rede de Agroecoloxía e Historia. REVOLTA

Proxectos de Investigación

Lourenzo Fernández Prieto (IP)
Orzamento: 120.000 Euros
Duración: 2017-2019