Licenza

Se non se sinala o contrario, os textos, vídeos e demais imaxes publicadas nesta web son propiedade do grupo de investigación Histagra e están liberados con licenza Creative Commons by-sa. Iso quere dicir que podes empregar os vídeos, textos e imaxes para o que desexes, sempre que digas de onde sacas o material, e o produto resultante comparta a mesma licenza.

A web

A web está creada empregando software libre. O código está realizado cos frameworks de php e CSS phpCan e cSans, respectivamente, que están liberados con licenza GNU Affero 3. En canto se acade unha versión estable do código desta web, liberarase cunha licenza libre.