Xesús Balboa López

Xesús Balboa López

Profesor titular
curriculum

ORCID: 0000-0001-9595-8091

 

Xesús Balboa López (1960) é Doutor en Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela (1990), coa tese O monte en Galicia, séculos XIX e XX. Problemas xurídico-administrativos e individualización campesiña, dirixida polo Profesor Ramón Villares Paz. É profesor titular do Departamento dende 1991.

As súas liñas de investigación son: historia agraria, Galicia contemporánea, historia forestal, propiedad comunal.

As súas publicacións máis destacadas son: (2001) “A Liquidación Dun Patrimonio Veciñal: Os Montes de Carteire (1863-1934)”, en BALBOA, X.e PERNAS, H., Entre nós. Estudios de arte, xeografía e historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose Antelo, pp. 845-866.; (2002): “Al margen de la ley. La defensa de los montes vecinales de Galicia (1848-1968)”, en DE DIOS, S., INFANTE, J.,ROBLEDO, R. e TORIJANO, E. (coords.), Historia de la propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente, pp. 451-491; (2004): “La devolución de la propiedad vecinal en Galicia (1960-1985). Modos de uso y conflictos de propiedad.”, Grupo de Estudios de la Propiedad comunal,  Historia Agraria volumen 33 , pp. 107-130; (2005): “La propiedad de la tierra en la Galicia Contemporánea”, en DE JUANA, J. e PRADA, J. (coords.), Historia Contemporánea de Galicia, Barcelona, Editorial Ariel; BALBOA LÓPEZ, X. (2008): "Da cultura do lume á barbarie incendiaria", en AXEITOS, X.L., GRANDÍO, E. e VILLARES, R. (eds.), A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega, USC, Santiago, pp. 815-839.

messages.latest-publications