Daniel Lanero Táboas

Daniel Lanero Táboas

Profesor Titular
curriculum

ORCID: 0000-0001-6782-0167

 

Daniel Lanero Táboas (Vigo, 1977). Son Profesor Titular de Universidade e Investigador ascrito ao Grupo de Investigación HISTAGRA e ao Depto. de Historia da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Na actualidade estou a desenvolver un proxecto de investigación sobre políticas públicas de vivenda en España ao longo do século XX e comecei traballar nun libro sobre a asistencia técnica dos EEUU á agricultura española entre 1950 e 1970.

Entre as miñas liñas de investigación atópanse a Historia Social do Mundo Rural, a Historia Comparada dos Fascismos e a Historia Agraria, cunha particular atención ao franquismo, á tansición á democracia en España e ao Estado Novo portugués.

Teño realizado estadías de investigación nas Universidades de Lisboa,Boloña, no King’s College, a London School of Economics and Political Science e a Universidade de Maryland.

https://usc-es.academia.edu/daniellanero

 

Publicacións máis recentes:

Libros:

FERNÁNDEZ PRIETO, L.; LANERO TÁBOAS, D. (2020), (eds.), Leche y lecheras en el siglo XX. De la fusión innovadora orgánica a la Revolución Verde, Zaragoza, SEHA – PUZ.

LANERO TÁBOAS, D. (2018), (ed.), El disputado voto de los labriegos. Cambio, conflicto y continuidad política en la España rural (1968 – 1986), Granada, Comares.

 

Capítulos de Libro:

LANERO TÁBOAS, D. (2018): “El franquismo desde una perspectiva rural”, en Ortiz, M. (coord.): ¿Qué sabemos del franquismo? Estudios para comprender la dictadura de Franco. Granada, Comares, 2018, pp. 143 – 166.

LANERO TÁBOAS, D. (2019): “Vellos e asistencia social na Galicia rural en tempos do franquismo”, en DUBERT, I. (ed.): A morte de Galicia, Eds. Xerais, Vigo, pp. 249 - 269.

LANERO TÁBOAS, D. (2020): “Una experiencia exitosa de especialización lechera: la región de la Beira Litoral (Portugal), 1965 - 1980”, en FERNÁNDEZ PRIETO, L.; LANERO TÁBOAS, D. (2020), (eds.), Leche y lecheras en el siglo XX. De la fusión innovadora orgánica a la Revolución Verde, Zaragoza, SEHA – PUZ, pp. 153 – 181.

 

Artículos/Artigos:

LANERO TÁBOAS, D.: “Travelling is a pleasure… Leisure Control, Tourism and Images of the Other in the Iberian Fascist Dictatorships”, Journal of Contemporary History, Volume 54, Issue 1, 2019, pp. 163 – 178

LANERO TÁBOS, D.; FERRÁNDEZ PÉREZ, D.: “El arte de saber durar… Sobre la continuidad de los poderes locales en la Galicia rural entre franquismo y democracia (1973 – 1979)”, Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, 40 (2018/2).

 

Últimas contribuciones a Congresos/Últimas contribucións a Congresos:

LANERO TÁBOAS, D.; CABO VILLAVERDE, M. (2019): “Agrarian corporatism at ground level: the Casas do Povo in daily life in the Portuguese Estado Novo (New State) (1933 – 1974)”, Rural History 2019, París, 9 – 13/09/2019, European Rural History Organization (EURHO). LANERO TÁBOAS, D.: “Why "yes" here and "no" there? The Iberian dictatorships face the exportation of American agrarian Extensionism (1950 - 1975)”, Rural History 2019, París, 9/09 – 13/09/2019, European Rural History Organization (EURHO). CONDE GÓMEZ, D.; OTERO RODRÍGUEZ, T.; LANERO TÁBOAS, D.; FERNÁNDEZ PRIETO, L.: “The Role of the Veterinary Profession in the improvement of Livestock in Contemporary Spain (1910 - 1936)”, Seminario: Animal husbandry in 20th Century Europe: Policies, trade, animal and public health, breeding and production, Uppsala (Suecia), 26 – 28/06/2019, Swedish University of Agrarian Sciences (SLU).

 

Proyectos de Investigación en curso/Proxectos de Investigación en curso:

“Las claves históricas del desarrollo hospitalario en España y su comparación internacional durante el siglo XX”, Ministerio de Ciencia y Universidades, 2019 – 2021. IPs: Jerònia Pons Pons & Margarita Vilar Rodríguez

Documentos

messages.latest-publications