María Xesús Baz Vicente

María Xesús Baz Vicente

Profesora titular
curriculum

ORCID: 0000-0002-7479-7302

 

María Xesús Baz Vicente (1964) é Doutora en Historia da Universidade de Santiago de Compostela e Premio Extraordinario, coa tese El patrimonio de la Alta Nobleza en Galicia, siglos XVII - XX: la casa de Alba (1994), dirixida polo Profesor Ramón Villares Paz.

As súas liñas de investigación son: nobreza e elites, propiedade da terra e sociedade rural: do Antigo Réxime á Idade Contemporánea e franquismo.

Entre as súas publicacións destacan: xunto a BERAMENDI GONZÁLEZ, J. (2008): Identidades y memoria imaginada, Universitat de València.; xunto a LÓPEZ RODRÍGUEZ, M.P. (2008): "Una aproximación a Falange en la provincia de Lugo (1936-1942)", en AXEITOS, X.L., GRANDÍO SEOANE, E. e VILLARES, R., A Patria enteira : homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 195-219; (2009): “Las mujeres en la Guerra de la Independencia en Galicia: una historia de omisión y anonimato”, en CASTELLS, I., ESPIGADO, G. e ROMEO, M.C. (coords.), Heroínas y patriotas: mujeres de 1808, Madrid, Cátedra, pp.81-123;  xunto a ACOSTA RAMÍREZ, F. et ali (coords.)(2009): Heroínas y patriotas: mujeres de 1808, Madrid, Cátedra; xunto a PORTILLO VALDÉS, X.M. e VEIGA ALONSO, X.R. (eds.) (2009): A Guerra da Independencia e o primeiro liberalismo en España e América, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.

 

 

messages.latest-publications