Consolidación e estruturación 2021 GRC GI-1657 Historia agraria e política do mundo rural. Séculos XIX e XX (HISTAGRA)

Duración: 2021-2024 Proxectos de Investigación

Título do proxecto: Consolidación e estruturación 2021 GRC GI-1657 Historia agraria e política do mundo rural. Séculos XIX e XX (HISTAGRA)

Entidade financiadora: Plan Galego. Xunta de Galicia

Duración: 2021-2024

Investigador Principal: Lourenzo Fernández Prieto 

Número de investigadores participantes: 37

Cuantía da subvención: 200.000 Euros