Roque Sanfiz Arias

Roque Sanfiz Arias

IFP
curriculum

ORCID ID: 0000-0002-9453-9730

 

Roque Sanfiz Arias (Fene, 1996) é graduado en Historia (2018, USC) e Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea (UAB, 2019). Foi premio á calidade lingüística na área de Humanidades polo seu TFG titulado: Febre no campo. Fútbol en Fene até 1936, que en 2019 sería publicado no volume 39 da Revista Murguía.

 

Na actualidade cursa o doutoramento en Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela. A investigación céntrase na introdución e o desenvolvemento da cultura deportiva na Galicia rural durante a primeira metade do século XX, especialmente na relación do deporte coa vida política, social e cultural nas aldeas e vilas galegas e nos colectivos da emigración.

 

Outras publicacións son SANFIZ ARIAS, Roque: "Castelao en Fene? Apuntes sobre o galeguismo local", Revista Mazarelos, 1, 2020, pp. 29-38. e RODÍGUEZ MARTÍNEZ, D. Miguel, SANFIZ ARIAS, Roque e MARTÍNEZ TORRES, Mateo: "Mazarelos e a divulgación da Historia e das Humanidades",Sémata. 32, 2020

messages.latest-publications