Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1657 Historia agraria e política do mundo rural. Séculos XIX e XX (HISTAGRA)

Proxectos de Investigación

Lourenzo Fernández Prieto (IP)
Orzamento: 200.000 Euros
Duración: 2017-2020