As claves históricas do desenvolvemento hospitalario en España e a súa comparación internacional durante o s. XX

Duración: 2019-2021 Participación en Proxectos de Investigación externos

IP do proxecto: Jerònia Pons Pons (Univ. de Sevilla) e Margarita Vilar Rodríguez (Univ. da Coruña) 

 

No proxecto anterior (convocatoria 2015-2018) analizamos diversos aspectos que contribuíron á construción e xestión do sistema hospitalario en España entre 1886 e 1986. Os obxectivos quedaron máis que cumpridos e, como colofón, en breve sairá publicado un libro elaborado por todo o equipo na editorial Marcial Pons. Entre outros aspectos, este estudo permitiunos cuantificar o número de hospitais segundo a súa adscrición patrimonial, reconstruír o mapa hospitalario en España desde unha perspectiva de longo prazo e identificar os factores principais que determinaron a súa configuración histórica. As principais conclusións obtidas vinculáronse ao modelo de financiamento e xestión; con todo, este traballo revelou outras claves importantes neste proceso que non foran expostas inicialmente como obxecto de estudo neste primeiro proxecto. Isto é, as diferentes estratexias adoptadas no ámbito rural e urbano; os diferentes modelos rexionais de desenvolvemento hospitalario; o proceso de medicalización, profesionalización da xestión e dos recursos humanos nos hospitais; a influencia de aspectos culturais (ideolóxicos e relixiosos)... En paralelo, o primeiro proxecto permitiu algúns contactos con grupos internacionais de investigación que puxeron en evidencia a necesidade de comparar o desenvolvemento histórico do sistema hospitalario español con outros países. Por esta razón, propoñemos incorporar a perspectiva internacional nos obxectivos do novo proxecto. Este enfoque comparativo permitiríanos tamén valorar en que medida os factores propostos (á marxe do financiamento) resultaron vinculantes nos diferentes países para conseguir un sistema hospitalario de calidade internacional recoñecida.