Deporte, educación, violencia: outra perspectiva do proceso civilizador (Galicia, 1890-1936)

Domínguez Almansa, A., Sanfiz Arias, R. e Riveiro-Rodríguez, T. (2021): "Deporte, educación, violencia: outra perspectiva do proceso civilizador (Galicia, 1890-1936)", Leira-Castiñeira, F.J. e Cabo Villaverde, M. (eds.), A xustixa pola man. Violencia e conflitividade na Galicia contemporánea, Vigo, Xerais, p. 217-241