Aficionados y amantes. Introdución e desenvolvemento do deporte en Pontedeume (1910-1940)

Sanfiz Arias, R. (2022): “Aficionados y amantes. Introdución e desenvolvemento do deporte en Pontedeume (1910-1940), en Cátedra. Revista Eumesa de estudios, nº 29, p. 7-36