Xesús Balboa López

Xesús Balboa López

Lecturer
curriculum

ORCID: 0000-0001-9595-8091

 

Xesús Balboa López (1960) became a doctor of Contemporary History from the Universidade de Santiago de Compostela (1990) with the thesis O monte en Galicia, séculos XIX e XX: Problemas xurídico-administrativos e individualización campesiña (‘The forest in Galicia, 19th and 20th centuries: Legal and administrative issues and farmers’ individualisation’), directed by professor Ramón Villares Paz. He has been a lecturer at the Department of Contemporary and American History since 1991.

His lines of research are agrarian history, contemporary Galicia, forest history and communal ownership.

His main publications include the following: (2001) “A Liquidación Dun Patrimonio Veciñal: Os Montes de Carteire (1863-1934)”, in BALBOA, X. and PERNAS, H., Entre nós. Estudios de arte, xeografía e historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose Antelo, pp. 845-866.; (2002): “Al margen de la ley. La defensa de los montes vecinales de Galicia (1848-1968)”, in DE DIOS, S., INFANTE, J.,ROBLEDO, R. and TORIJANO, E. (coords.), Historia de la propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente, pp. 451-491; (2004): “La devolución de la propiedad vecinal en Galicia (1960-1985). Modos de uso y conflictos de propiedad.”, Grupo de Estudios de la Propiedad comunal,  Historia Agraria volumen 33 , pp. 107-130; (2005): “La propiedad de la tierra en la Galicia Contemporánea”, in DE JUANA, J. and PRADA, J. (coords.), Historia Contemporánea de Galicia, Barcelona, Editorial Ariel; (2008): "Da cultura do lume á barbarie incendiaria", in AXEITOS, X.L., GRANDÍO, E. and VILLARES, R. (eds.), A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega, USC, Santiago, pp. 815-839.

messages.latest-publications