Publicacións

 • Augusto Assía na Batalla de Inglaterra

  Ramón Villares Paz
  Villares Paz, R. (2022): "Augusto Assía na Batalla de Inglaterra", en Domónguez Castro, L. (ed.), Entre o terceiro Reich e os aliados. Galicia e a Segunda Guerra mundial, Santiago de Compostela, Conse...
 • Introducción

  Ramón Villares Paz
  Villares Paz, R. (2022): "Introducción", en Villares Paz. R.  (Coord.), Os tempos son chegados. Un balance da Galicia autonómica. 1981-2021, Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia, p. 17-2...
 • La guerra civil en el medio rural

  Ramón Villares Paz
  Villares Paz, R. e del rey Reguillo, F. (2022): "La guerra civil en el medio rural”, en  Cervera Gil, J. (coord.), Coloquios sobre la Guerra civil española, Madrid, Universidad Francisco de Vitor...