HISTAGRA participa no Congreso anual da Asociación de Historia Contemporánea. 2021

HISTAGRA no Congreso da AHC

 

 

Entre o 9 e o 11 de setembro de 2021 celébrase na cidade de Córdoba o XV Congreso da Asociación de Historia Contemporánea, baixo o título: "La Historia habitada. Sujetos, procesos y retos de la Historia Contemporánea del siglo XXI"

 

O XV Congreso da Asociación de Historia Contemporánea pivota sobre dous eixos que entendemos que son os que definen hoxe, en momentos que seguen sendo de incerteza e de crise epistemolóxica sostida no tempo, o noso quefacer profesional como historiadoras e historiadores. Por unha banda, esperamos abordar, no decurso das sesións, a materia historiográfica en toda a súa amplitude. Desde os suxeitos, obxectos, temáticas, procesos e problemas que interesan as nosas miradas cara ao pasado, ata os recursos metodolóxicos e epistemológicos que utilizamos para interpretar e administrar a produción das narracións que construímos e trasladamos á sociedade en forma de discursos sobre o pasado. Pero tamén, por outro, entendemos que o Congreso pode constituír un espazo para abordar o papel do historiador no amplo ámbito do público.

 

Esta edición está organizada pola Área de Historia Contemporánea. Departamento de Historia da Universidad de Córdoba e a ACH.

 

Histagra ten unha presenza destacada coa presentación dos seguintes traballos:

 

 

Taller 9 CONFLICTIVIDAD Y VIOLENCIA EN EL MUNDO RURAL, 1868-1936. Organizado: Miguel Cabo Villaverde e Óscar Bascuñán Añover (Universidad Complutense de Madrid). 

 

Taller 12 GUERRA Y PAZ. DESCOLONIZACIONES, REVOLUCIONES, CONTRARREVOLUCIONES, GUERRA Y POSGUERRA EN LA AGITADA EDAD CONTEMPORÁNEA. Organizado: Francisco J. Leira-Castiñeira e Rocio Velasco de Castro (Universidad de Extremadura). 

 

Comunicacións:

 

Barral Martínez, M.: Notables y caciques con honor liberal: el ejemplo de Eugenio Montero Ríos. 

 

Cabo Villaverde, M. e Carballo Gende, E.: El incivil deporte. Las luchas interparroquiales en Galicia en la Edad Contemporánea

 

Cañón Voirín, L.: Terorrismo de Estado e imperialismo. 

 

Díaz-Geada, A.: Revueltas populares, A Mariña (Lugo) 1891-1892. Un bosquejo. 

 

López Fernández, T.: Alcohol, sociabilidad y marginalidad. Los bares como espacios de ocio y transgresión moral en el Lugo de los años sesenta". . 

 

Otero González, U.: El vestir cristiano: encarnación sartorial del "ser mujer" para la dictadura franquista. Congreso de la AHC. Córdoba, 9-11 de septiembre de 2021

 

Shawki, Y.: Iraq, crónica de la distorsión colonial. Congreso de la AHC. Córdoba, 9-11 de septiembre de 2021

 

Máis información:

 

https://congresoahcordoba2020.es/