Consolidación y estructuración 2017 GRC GI-1657 Historia agraria e política do mundo rural. Séculos XIX e XX (HISTAGRA)

Proyectos de Investigación

Lourenzo Fernández Prieto (IP)
Presupuesto: 200.000 Euros
Duración: 2017-2020