Actuacións dentro do Plan Cuatrienal de Memoria Histórica

Duration: 2021 R+D contracts with governmental agencies and companies

Empresa/entidade financiadora: Xunta de Galicia

Entidades participantes: Xunta de Galicia e USC

Ano de Aplicación: 2021

Investigador Responsable: Lourenzo Fernández Prieto