Os montes veciñais en man común: o patrimonio silente. natureza, economía, identidade e democracia na Galicia rural de Grupo dos Comúns

CABANA IGLESIA, A. (2009), “Os montes veciñais en man común: o patrimonio silente. natureza, economía, identidade e democracia na Galicia rural de Grupo dos Comúns”, Estudios Agrosociales y Pesqueros, 222, pp.157-159.