A formación da sociedade civil a través da protesta agraria. O caso de Porto do Son no cambio de século

Leira-Castiñeira, F.J. (2021): "A formación da sociedade civil a través da protesta agraria. O caso de Porto do Son no cambio de século", en Leira-Castiñeira, F.J. e Cabo Villaverde, M. (eds.), A xustixa pola man. Violencia e conflitividade na Galicia contemporánea, Vigo, Xerais, p. 189-216