O fulgor e as tebras. As bibliotecas na Galiza da II República e a súa destrución durante a Guerra Civil

VIVEIRO MOGO, P. (2009): “O fulgor e as tebras. As bibliotecas na Galiza da II República e a súa destrución durante a Guerra Civil”, Grial, nº 183, pp. 135-137.