Cultura e política na Galicia do século XX

Villares Paz, R. (2021): Cultura e política na Galicia do século XX, Vigo, Galaxia

Este libro analiza as relacións entre cultura e política na construción de Galicia como nación cultural no século XX. A idea central é explicar a forte hexemonía da cultura e a súa acción política nos momentos máis decisivos da historia contemporánea galega, desde a aparición da xeración Nós ata a transición democrática e o nacente réxime autonómico.