Agrarian Movements, the National Question, and Democracy in Europe, 1880–1945

Fernández Prieto, L. e Cabo Villaverde, M. (2020): "Agrarian Movements, the National Question, and Democracy in Europe, 1880–1945", en en Núñez Seixas, X.M. (ed.), The First World War and the Nationality Question in Europe, Leiden, Brill, p. 226-290

Estudos sobre a historia dos nacionalismos e a cuestión da nacionalidade na Europa de entreguerras, así como na historia da Primeira Guerra Mundial e as súas consecuencias sociopolíticas.