Da cultura do lume á barbarie incendiaria

BALBOA LÓPEZ, X. (2008): "Da cultura do lume á barbarie incendiaria", en AXEITOS, X.L., GRANDÍO, E. e VILLARES, R. (eds.), A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega, USC, Santiago, pp. 815-839.