Socialismo e cuestión agraria en Galicia durante a Dictadura de Primo de Rivera

Cabo Villaverde, M. (1997): "Socialismo e cuestión agraria en Galicia durante a Dictadura de Primo de Rivera", Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, USC, nº 9 (Espacios rurais e sociedades campesiñas), p.389-401.