A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández

VILLARES PAZ, R. e GRANDÍO SEO ANE, E.F. (2008): A Patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, Santiago de Compostela, USC.