A construción da culpabilidade colectiva na cidade de Pontevedra (1936-1939)

Cidrás, Aldara (2018): "A construción da culpabilidade colectiva na cidade de Pontevedra (1936-1939)", en Fernández Prieto, L. ; Miguez Macho, A. (eds.), Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo, Vigo, Galaxia, p. 227-290