De fronteiras, infinitos e construción das narracións históricas: uns apuntamentos especulativos

LANERO TÁBOAS, D. (2015): "De fronteiras, infinitos e construción das narracións históricas: uns apuntamentos especulativos" en Lind, P. (ed.), Mateus DOC. VIII - Infinito, Instituto Internacional Casa de Mateus, Mateus - Vila Real (Portugal).

O obxectivo do traballo é reflexionar sobre os conceptos de fronteira e infinito desde a perspectiva do pensamento histórico e dos discursos historiográficos. En realidade, fronteira e infinito poden ser postos en relación – máis ou menos directa – con espazo e tempo, as coordenadas que enmarcan toda narración histórica.