A costrucción da España liberal: Sobre as virtudes da vida ascendente

VILLARES PAZ, R. (2014): 'A costrucción da España liberal: Sobre as virtudes da vida ascendente', en Entre la revolución y la reforma: Cuestión agraria y asociaicionismo rural (1874-1939), Santiago de Compostela, Fundación Luís Tilve, p. 71-78

Esta obra difunde as actas do Congreso organizado no ano 2009, en torno á temática relativa ao asociacionismo agrario en España anterior á Guerra Civil. Aborda un tema de transcendencia histórica para Galicia posto que España era eminentemente rural. As perspectivas e análise dos expertos que participaron nas xornadas abordaron as diferenzas estruturais, sociais, económicas, sociolóxicas e laborais existentes entre os distintos territorios e afondouse en apartados fundamentais como o papel da igrexa, as formas de vida, o analfabetismo daquela época.