Unha aproximación á conformación dos poderes locais en Galicia. Arzúa entre II República e a protoinstitucionalización do réxime franquista (1931-1937)

LANERO TÁBOAS, D. (2008): "Unha aproximación á conformación dos poderes locais en Galicia. Arzúa entre II República e a protoinstitucionalización do réxime franquista (1931-1937)", en AXEITOS, X.L., VILLARES, R. e GRANDÍO, E. (eds.), A Patria enteira. Homenaxe ó Profesor Dr. Xosé Ramón Barreiro Fernández USC, Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega, pp. 171–194.