Rodríguez Cadarso: institucionismo, galeguismo e República na Universidade de Santiago

FERNÁNDEZ PRIETO, L. e SANTOS PÉREZ, A. (2008): “Rodríguez Cadarso: institucionismo, galeguismo e República na Universidade de Santiago”, en BERMEJO PATIÑO, M. R., Rodríguez Cadarso, un reitor para un país: catálogo da exposición, Colexio de Fonseca, 17 de decembro de 2008 - 22 de febreiro de 2009, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 25-42.