Galería. ReVolta. Transicións socio-ecolóxicas na agricultura. 25-26/5/2012