Audio. Luisa Muñoz & Rosa Verdugo "A ocupación femenina en Galicia a través dos censos (1870-1930). Unha proposta para a corrección do subrexistro"

Seminario "A ocupación femenina en Galicia a través dos censos (1870-1930). Unha proposta para a corrección do subrexistro" impartido por Luisa Muñoz (USC-GESPIC)e Rosa Verdugo Matés (ANTE-USC). 26 de Febreiro de 2021. Facultade de Xeografía e Historia. Universidade de Santiago de Compostela.