Conferencia de Camillo Robertini “Silencios, mitos e contos: traballar coas fontes orais e as falsas lembranzas dos obreiros arxentinos acerca da dictadura”

Conferencia de Camillo Robertini “Silencios, mitos e contos: traballar coas fontes orais e as falsas lembranzas dos obreiros arxentinos acerca da dictadura”
Obradoiro de historia oral Encontros na terceira fase: experiencias co uso da fonte oral.
Facultade de Xeografía e Historia, USC, aula 8, 15-16 de maio de 2019