“Ensinar historia con memoria: as fontes orais na formación do profesorado e nas aulas de primaria”" por Andrés Dominguez

“Ensinar historia con memoria: as fontes orais na formación do profesorado  e nas aulas de primaria”" por Andrés Dominguez

Obradoiro de historia oral. Encontros na terceira fase: experiencias co uso da fonte oral

15-16 de maio de 2019

Aula 8. Fac. de Xeografía e Historia