Informe e diagnóstico sobre a situación das actuacións en recuperación da memoria democrática na cidade de Santiago de Compostela, propostas de intervención e prospectiva

Duración: 2022-2023 Contratos de I+D con Administracións e Empresas

Título: Informe e diagnóstico sobre a situación das actuacións en recuperación da memoria democrática na cidade de Santiago de Compostela, propostas de intervención e prospectiva

Duración: 01/01/2023-31/12/2023

Empresa/entidade financiadora: Concello de Santiago de Compostela

Entidades participantes: Concello de santiago de Compostela e USC

Ano de Aplicación: 2022-2023

Investigador Responsable: Antonio Miguez Macho

Participantes: 3