Actitudes sociais en contextos de violencia estatal masiva: procesos de adaptación e resiliencia na retagarda da Guerra Civil española (Galicia, 1936-1939)"

Proxectos de Investigación

Antonio Miguez Macho (IP)

Orzamento: 18.000 euros

Duración: 2016-2019