Video. Jesús Giráldez “A terceira etapa de expansión da pesca española: Pescanova e o modelo de desenvolvemento pesqueiro (1960-1986)”

Seminario “A terceira etapa de expansión da pesca española: Pescanova e o modelo de desenvolvemento pesqueiro (1960-1986)” impartido por Jesús Giráldez. Organizado por Histagra dentro de su ciclo de seminarios. 21 de Mayo de 2021. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Santiago de Compostela.