Video. Jesús Giráldez “A terceira etapa de expansión da pesca española: Pescanova e o modelo de desenvolvemento pesqueiro (1960-1986)”

Seminar “A terceira etapa de expansión da pesca española: Pescanova e o modelo de desenvolvemento pesqueiro (1960-1986)” given by Jesús Giráldez. Organized by Histagra. 21st May 2021. University of Santiago de Compostela.