HISTAGRA ESTÁ PRESENTE NO VI SEMINARIO ANUAL DA SEHA

HISTAGRA ESTÁ PRESENTE NO VI SEMINARIO ANUAL DA SEHA


O próximo 14 de decembro de 2018 terá lugar en Madrid o VI Seminario Anual da SEHA no que participan o investigador en formación do Grupo Bruno Esperante Paramos e Miguel Cabo Villaverde como organizador do evento.

O traballo que presentará Bruno Esperante é: Cambio tecnológico en el paradigma de innovación de la Sostenibilidad Ambiental 1970-2000: Un caso de estudio en la agricultura en Galicia.


Resumo:


O obxectivo deste texto é reflexionar a partires do conflito actual no cambio tecnolóxico en Galicia, si asistimos ou non desde a década dos setenta á conformación histórica dun paradigma de sostenibilidade ambiental na agricultura.

Máis información:


http://seha.info/es/SEMINARIOS/

Documentos