Publicacións

  • Prólogo

    Historiografía Ramón Villares Paz
    Villares Paz, R. (2023): "Prólogo", en Friedrich Meeinecke. A xénese do historicismo, Santiago, USC/ Fundación BBVA, p. 11-82