Publicacións

  • Identidade e afectos patrios

    Historia da Cultura Ramón Villares Paz
    Os ensaios reunidos neste libro teñen un elo común, que é indagar sobre o proceso de creación e bloqueo da identidade galega e a formación dunha narrativa de Galicia como nación cultural. O obxectiv...