Publicacións

  • El proceso económico

    Historia Económica Lourenzo Fernández Prieto
    Lourenzo Fernández Prieto, "El proceso económico" en Jordi Canal (dir.), Historia Contemporánea de España (Tomo I: 1808-1930), Barcelona, Taurus, 2017, pp. 687-740 ISBN: 978978-84-3061936-8