Publicacións

  • A cultura en tempos de autonomía

    Miguel Anxo Seixas Seoane
    Seixas Seoane, M.A. (2022): "A cultura en tempos de autonomía", en Villares Paz. R.  (Coord.), Os tempos son chegados. Un balance da Galicia autonómica. 1981-2021, Santiago de Compostela, Parlame...