Publicacións

  • Sagas empresariais de Santiago

    Miguel Cabo Villaverde,Rafael García Ferreira
    Cabo Villaverde, M. e García Ferreira, R. (eds.) (2022): Sagas empresariais de Santiago, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago/Guiverny Editorial
  • Introducción

    Miguel Cabo Villaverde,Rafael García Ferreira
    Cabo Villaverde, M. e García Ferreira, R. (2022): "Introducción", en Cabo Villaverde, M. e García Ferreira, R. (eds.), Sagas empresariais de Santiago, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago/Gui...