A cultura en tempos de autonomía

Seixas Seoane, M.A. (2022): "A cultura en tempos de autonomía", en Villares Paz. R.  (Coord.), Os tempos son chegados. Un balance da Galicia autonómica. 1981-2021, Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia, p. 293-308

Segundo é a xente é o presente». Mercé á Constitución aprobada en 1978 e á disposición transitoria segunda que lembraba o Estatuto de autonomía de Galicia plebiscitado o 28 de xuño de 1936, finalmente, tramitado no exilio, permitíuselle a Galicia o acceso a un goberno encarnado na Xunta preautonómica presidida por Antonio Rosón (1978-1979) e Xosé Quiroga (1979-1981).