Á sombra dun carballo de Cazás

Artiaga Rego, A.; Balboa López, X.L:; Fernández Prieto, L. e Rico Boquete, E. (2021): "Á sombra dun carballo de Cazás", en Artiaga Rego, A.; Balboa López, X.L:; Fernández Prieto, L. e Rico Boquete, E. (eds.),  Á volta do tempo. Estudos de Historia Contemporánea, Vigo, Xerais, p. 7-14

Este libro ten unha razón de ser tan simple como esencial, a de reunir contribuíntes que, sendo profesores e profesoras nas universidades, presentaron no seu tempo teses de doutoramento dirixidas por Ramón Villares. Estas páxinas queren ser, pois, un recoñecemento ao mestre que está na orixe do noso ser universitario