Á volta do tempo Estudos de Historia Contemporánea

Artiaga Rego, A.; Balboa López, X.L:; Fernández Prieto, L. e Rico Boquete, E. (eds.) (2021): Á volta do tempo. Estudos de Historia Contemporánea, Vigo Xerais

Este libro ten unha razón de ser tan simple como esencial: a de reunir contribuíntes que, sendo profesores e profesoras nas universidades, presentaron no seu momento teses de doutoramento dirixidas por Ramón Villares. Co seu maxisterio, dende aquel tempo da transición da ditadura á democracia, o da súa xeración, Villares liberou a explicación do pasado das servidumes políticas para interpretar o presente coas chaves do historiador con conciencia cívica. Estas páxinas queren ser, pois, un recoñecemento ao mestre que está na orixe do noso ser universitario.