Prólogo. Dereito, xustiza, violencia

Villares Paz, R. (2021): "Prólogo. Dereito, xustiza, violencia", en Leira-Castiñeira, F.J. e Cabo Villaverde, M. (eds.), A xustixa pola man. Violencia e conflitividade na Galicia contemporánea, Vigo, Xerais, p. 9-28