A xustixa pola man. Violencia e conflitividade na Galicia contemporánea

Leira-Castiñeira, F.J. e Cabo Villaverde, M. (eds.) (2021): A xustixa pola man. Violencia e conflitividade na Galicia contemporánea, Vigo, Xerais

«A xustiza pola man» achega unha panorámica sobre as formas de conflitividade e violencia cotiá na Galicia contemporánea. Partindo dunha óptica común, inténtase comprender a sociedade a través dos conflitos e dunha das súas posibles derivacións, a violencia, entendida esta non como unha manifestación de irracionalidade, senón como síntoma das oposicións e loitas de poder inherentes a calquera comunidade.