A política no campesiñado do Oeste

Cabo Villaverde, M. (2020): "A política no campesiñado do Oeste", en Villares, R., Jean François Botrel e Christine Rivalan Guégop (eds.), Galicia-Bretaña. Olladas comparadas, Santiago de Compostela, CCG, p. 177-190

O período no cal o asociacionismo agrario tivo vixencia de maneira simultánea en ambos os dous territorios considerados, é dicir, entre os derradeiros anos do século XIX e o ano 1936. Coa Guerra Civil, o movemento agrarista é desmantelado, mentres que na Bretaña as experiencias e a aprendizaxe colectiva previa á (relativa) paréntese petainista poden ser reaprovei-tadas na posguerra ata a actualidade