Castelao. Construtor da nación. TII 1931-1939

Seixas Seoane, M.A. (2020): Castelao. Construtor da nación. TII 1931-1939, Vigo, Galaxia

O segundo volume da biografía de Castelao cos fitos da súa cronoloxía persoal e pública, desta volta durante os anos da Segunda República e a Guerra Civil. Os pasos e a obra de quen foi unha das personalidades fundamentais na construción da nación galega.